Czym Jest Książka Obiektu Budowlanego?

Jan Jabłecki

Utworzony 11 stycznia 2022

KOB – Książka Obiektu Budowlanego. Do prowadzenia jej zobowiązany jest właściciel lub zarządca nieruchomości. Zasady jej prowadzenia, regulacje prawne i wzór książki znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134). Co więc kryje się pod nazwą: książka obiektu budowlanego?

KOB – co powinno się w niej zawierać?

Książkę należy założyć w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania. Powinna być prowadzona systematycznie przez cały czas użytkowania obiektu. Książka powinna być wykonana w sposób trwały w formacie A4. Jej strony powinny być ponumerowane oraz zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą – dzięki temu z książki będzie można korzystać w całym okresie użytkowania obiektu budowlanego. W przypadku wypełnienia całej książki, należy założyć jej kolejny tom, a na jego stronie tytułowej wpisać datę założenia i numer tego tomu.


Wyszczególnienie wszystkich danych zawartych w KOB:

I. Osoba upoważniona do dokonania wpisu
II. Dane identyfikacyjne obiektu
III. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
IV. Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
V. Plan sytuacyjny obiektu.
VI. Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (przeglądy roczne).
VII. Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu budowlanego (przegląd 5 letni).
VIII.1. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu.
VIII.2. Dane dotyczące opracowania technicznego.
IX.1. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie.
IX.2. Dane dotyczące dokumentacji technicznej.
X. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu.
XI. Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania.

Wszystkie wpisy do książki powinny być dodawane w dniu zaistnienia okoliczności, dla których wpis jest wymagany. Wpisy te powinny:
– zawierać dane, dzięki którym można zidentyfikować dokument będący przedmiotem wpisu: data, miejsce, gatunek, informacje o tym, czego dokument dotyczy,
– określać dane identyfikujące osobę, która wystawiła dokument,
– mieć zwięzły i jednoznaczny charakter.


Wpisów do książki obiektu budowlanego może dokonywać właściciel obiektu budowlanego, jego zarządca lub osoba przez nich upoważniona. Książka obiektu budowlanego pozwala na dokumentowanie jego okresu użytkowania, stanowi istotny prawnie dokument. W naszej firmie, która od wielu lat zajmuje się usługami związanymi z kontrolami stanu technicznego obiektów budowlanych, oferujemy pomoc przy zakładaniu książki i jej prowadzeniu. Na naszej innowacyjnej  platformie pbiobiekty.pl dostępna jest również e-KOB czyli elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego dostępna z każdego miejsca i o każdej porze.

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter