Dlaczego Warto Robić Przegląd Domu Jednorodzinnego?

Joanna Malinowska

Utworzony 11 czerwca 2021

Właściciele domów jednorodzinnych nie przestrzegają obowiązku wykonywania przeglądów budynków, nie zdając sobie sprawy jakie mogą być tego konsekwencje.

Niewykonanie w odpowiednim terminie obowiązkowych przeglądów domu jednorodzinnego może skutkować, w przypadku szkody możliwością odmowy przez Ubezpieczyciela odszkodowania.

KALENDARZ KONTROLI:

  1. co najmniej raz w roku – sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  2. co najmniej raz w roku – sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (są to m.in. urządzenia służące gromadzeniu lub oczyszczaniu ścieków;
  3. co najmniej raz na 5 lat – sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
  4. co najmniej raz na 2 lub 5 lata – sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych.

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter