Elektroniczna książka obiektu budowlanego (e-KOB)

 

Książka obiektu budowlanego

Co to jest Książka obiektu budowlanego i na kim spoczywa odpowiedzialność za nadzór i prowadzenie KOB?

Książka obiektu budowlanego to zbiór dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie użytkowania obiektu.

Zgodnie z art. 64 ust.1. Prawa budowlanego to właściciel lub zarządca ma obowiązek prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego dla każdego budynku, jak również innego obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem, ale jego projekt zasadniczo podlega obowiązkowej kontroli, o której mówi art. 20 ust.2 wspomnianego prawa. W praktyce najczęściej Książkę prowadzi w imieniu zarządcy firma lub osoba administrująca obiekt.

KOB to systematycznie prowadzony dokument, w którym należy umieszczać adnotacje związane z przeprowadzaniem wszelkich remontów, jakiejkolwiek przebudowy, przeglądów, badań czy kontroli stanu technicznego obiektu, w czasie, kiedy jest on użytkowany.

Dla jakich budynków należy prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?

Obowiązek prowadzenia Książki obiektu budowlanego wynika z art. 64 Prawa budowlanego i dotyczy wszystkich obiektów budowlanych z wyłączeniem

  •  budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  •  budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną
  •  wymienionych w art. 29 ust. 1 PB

Dla obiektów nowych Książkę należy założyć w dniu przekazania obiektu do użytkowania i prowadzić ją systematycznie przez cały okres użytkowania obiektu. Dla obiektów użytkowanych przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. należy również założyć nowe Książki wg obowiązującego zgodnie z w/w rozporządzeniem wzoru, niezależnie od tego czy istniały uprzednio założone stare Książki, czy też nie. Nowo założona Książka stanowi wówczas kontynuację poprzednich (tom II, III itp.).

Co to jest Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (e-KOB)?

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (e-KOB) jest przygotowana zgodna rozporządzeniem dotyczącym KOB, z odpowiednimi rubrykami do dokonywania wymaganego rodzaju wpisów, w których zapisuje się kolejne zdarzenia i czynności związane z eksploatacją obiektu.

Platforma umożliwia łatwy dostęp do Książki Obiektu Budowlanego  z każdego miejsca, o każdej porze.

Książkę można w każdym momencie wydrukować i połączyć w sposób trwały.

Prowadzenie e-KOB umożliwia adnotacje dotyczące wykonanych kontroli stanu technicznego, dokonanych przeglądów, remontów, wszelkiego rodzaju przebudowy i zmian dotyczących sposobu użytkowania, które przypadają na okres korzystania z obiektu budowlanego.

Prowadzenie e-KOB na platformie gwarantuje automatyczne wpisy dotyczące wykonanych kontroli stanu technicznego (dokonanych przeglądów) wraz z przekierowaniem do danego dokumentu.

 

  • Automatyczne wpisy przeglądów
  • Natychmiastowy dostęp z każdego miejsca
  • Łatwa edycja danych
  • Cały spis dokumentacji w jednym miejscu
  • Sprawna kontrola usterek
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter