Ile mamy czasu na usunięcie usterek wykrytych w przeglądzie?

Jan Jabłecki

Utworzony 4 kwietnia 2022

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy budowlane muszą odbywać się cyklicznie, a ich przeprowadzenie powinno być przeprowadzone przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Dobry stan techniczny budynku to swego rodzaju parol gwarancyjny, że użytkowanie budynku jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia poważniejszych usterek zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników oraz ich mienia. Przyjrzyjmy się bliżej wątkowi związanemu z przeglądami technicznymi budynków aby poznać w jakim trybie usuwa się stwierdzone nieprawidłowości ujawnione podczas przeglądu.

Celem przeglądu jest określenie stanu technicznego budynku oraz ustalenie występujących usterek. Podczas przeglądu rocznego zwraca się szczególną uwagę na elementy które są narażone na działanie czynników zewnętrznych m.in. związanych z wiatrami, opadami lub temperaturą. Weryfikowany jest także stan instalacji służących ochronie środowiska np. oczyszczalnia ścieków. Ponadto sprawdzana jest szczelność i wydajność instalacji gazowych i kominowych. Przy przeglądach pięcioletnich badany jest również stan instalacji elektrycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej, wraz z estetyką otoczenia obiektu.

Kryteria ocen oraz stopień pilności napraw

Przegląd kończy się sporządzeniem protokołu z opisem wykonanych czynności i zaleceniami co do przeprowadzonych napraw. Właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek wykonać zalecenia napraw w podanych terminach.

Wyszczególniamy 4 rodzaje kryteriów oceny stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu budowlanego:

1. DOBRY – zużycie elementu do 15% oznacza, że elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji, instalacji, wykończenia, wyposażenia zintegrowanego z obiektem) nie wykazuje zużycia i uszkodzeń, zazwyczaj są to uwagi o charakterze kosmetycznym.

2. ZADAWALAJĄCY – zużycie w przedziale 16 – 30% oznacza, że elementy budynku utrzymane są należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji.

3. NIEDOSTATECZNY – zużycie w przedziale 31 – 50% oznacza, że w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania. Wymagany jest częściowy remont.

4. AWARYJNY – zużycie ponad 50% oznacza, że elementy podlegają wymianie, zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji obiektu.

W naszych protokołach po przeglądowych do powyższych ocen stosuje się również 4 stopniowe kryterium terminowości wykonania napraw:

I Roboty awaryjne, wymagające natychmiastowego wykonania.

II Roboty wymagające wykonania w okresie 3 miesięcy od daty kontroli okresowej.

III Roboty do wykonania, które powinny być uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym zarządcy budynku, przed kolejny przeglądem(rok).

IV Roboty do wykonania w latach następnych, które powinny być uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym zarządcy obiektu.

To czy wszystkie zalecenia zostały wykonane, sprawdzane jest podczas następnej kontroli technicznej budynku.

Posiadamy w ofercie wszystkie ww. przeglądy budowlane w atrakcyjnie niskich cenach. Wejdź na naszą stronę pbiobiekty.pl i sprawdź nasz kalkulator wycen. Ciesz się szybką i fachową obsługą naszych doradców, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące przeglądów budowlanych.


Przeczytaj także…

Hala magazynowa – wynajem czy budowa?

Hala magazynowa – wynajem czy budowa?

Warto zdawać sobie sprawę z zalet i wad każdej z możliwości. Warunki prowadzenia działalności szybko się zmieniają co najlepiej pokazała sytuacja w pandemii koronawirusa, wojna na terytorium Ukrainy oraz inflacja, która zmusiła...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter