JAKIE KONSEKWENCJE ZA BRAK OBOWIĄZKOWGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU?

Joanna Malinowska

Utworzony 9 sierpnia 2021

Sprawdzenie stanu technicznego budynku jest regulowane normami prawnymi. Obowiązek ten, leży po stronie właściciela lub zarządcy, który ma obowiązek przestrzegać terminów przeglądów budowlanych, zgodnie ze specyfiką danej nieruchomości.

W zależności od parametrów budynku, obecnych w nim instalacji oraz jego przeznaczenia, kontrola może obejmować różne elementy i zostać rozszerzona o dodatkowe czynności.

Jakie konsekwencje pominięcia przeglądu technicznego mogą grozić właścicielowi, gdy przeglądu nie zostanie wykonany?

Prawo wyznacza kary ustawowe dla osób, pomijających obowiązek badania technicznego budynku, jeśli właściciel, czy zarządca zignoruje termin badania, może zostać ukarany grzywną lub ograniczeniem, a nawet pozbawieniem wolności do jednego roku, gdy:

  • nie dopilnuje terminu kontroli technicznej budynku,
  • nie usunie nieprawidłowości wykrytych podczas poprzedniego badania technicznego,
  • nie zapewni możliwości zrealizowania kontroli.

Regularne przeglądy budowlane to obowiązek narzucony przez prawo budowlane.

Nadzór nad stanem technicznym obiektu wymaga specjalistycznej wiedzy i uprawnień od osób wykonujących kontrolę.

Każdy wykonany przegląd zostaje zaprotokołowany spełniając wymogi prawne. Firma PBI Obiekty dba o dotrzymanie terminów kontroli, pamiętając za właściciela o obowiązku wykonania zbliżającego się badania technicznego obiektu. Ustalając harmonogram pracy inżynierów planujemy przegląd techniczny, które w danym miesiącu należy wykonać(np. półroczny, roczny, pięcioletni), a termin potwierdzamy z klientem telefonicznie lub mailowo.

Współpraca z naszą firmą daje gwarancję i bezpieczeństwo że kontrola techniczna obiektu, zostanie wykonana na czas i zgodnie z prawem budowlanym.

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter