JAKIE KONSEKWENCJE ZA BRAK OBOWIĄZKOWGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU?

Joanna Malinowska

Utworzony 9 sierpnia 2021

Sprawdzenie stanu technicznego budynku jest regulowane normami prawnymi. Obowiązek ten, leży po stronie właściciela lub zarządcy, który ma obowiązek przestrzegać terminów przeglądów budowlanych, zgodnie ze specyfiką danej nieruchomości.

W zależności od parametrów budynku, obecnych w nim instalacji oraz jego przeznaczenia, kontrola może obejmować różne elementy i zostać rozszerzona o dodatkowe czynności.

Jakie konsekwencje pominięcia przeglądu technicznego mogą grozić właścicielowi, gdy przeglądu nie zostanie wykonany?

Prawo wyznacza kary ustawowe dla osób, pomijających obowiązek badania technicznego budynku, jeśli właściciel, czy zarządca zignoruje termin badania, może zostać ukarany grzywną lub ograniczeniem, a nawet pozbawieniem wolności do jednego roku, gdy:

  • nie dopilnuje terminu kontroli technicznej budynku,
  • nie usunie nieprawidłowości wykrytych podczas poprzedniego badania technicznego,
  • nie zapewni możliwości zrealizowania kontroli.

Regularne przeglądy budowlane to obowiązek narzucony przez prawo budowlane.

Nadzór nad stanem technicznym obiektu wymaga specjalistycznej wiedzy i uprawnień od osób wykonujących kontrolę.

Każdy wykonany przegląd zostaje zaprotokołowany spełniając wymogi prawne. Firma PBI Obiekty dba o dotrzymanie terminów kontroli, pamiętając za właściciela o obowiązku wykonania zbliżającego się badania technicznego obiektu. Ustalając harmonogram pracy inżynierów planujemy przegląd techniczny, które w danym miesiącu należy wykonać(np. półroczny, roczny, pięcioletni), a termin potwierdzamy z klientem telefonicznie lub mailowo.

Współpraca z naszą firmą daje gwarancję i bezpieczeństwo że kontrola techniczna obiektu, zostanie wykonana na czas i zgodnie z prawem budowlanym.

Przeczytaj także…

Co wyróżnia hale z blachy trapezowej?

Co wyróżnia hale z blachy trapezowej?

Hala z blachy trapezowej - czym jest? Modułowe hale namiotowe to konstrukcje, których specyfika pozwala na szerokie zastosowanie w różnych obszarach handlu, przemysłu, logistyki czy produkcji. Konstrukcja opiera się na szkielecie wykonanym z aluminium oraz ocynkowanej...

Przegląd techniczny obiektu

Przegląd techniczny obiektu

Informacje dla początkujących Przegląd techniczny obiektu wymieniony w art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego ma na celu sprawdzenie nieruchomości pod względem jej stanu technicznego i przydatności do użytkowania. Głównym powodem kontroli w obiekcie jest zapewnienie...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *