JAKIE KONSEKWENCJE ZA BRAK OBOWIĄZKOWGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU?

Joanna Malinowska

Utworzony 9 sierpnia 2021

Sprawdzenie stanu technicznego budynku jest regulowane normami prawnymi. Obowiązek ten, leży po stronie właściciela lub zarządcy, który ma obowiązek przestrzegać terminów przeglądów budowlanych, zgodnie ze specyfiką danej nieruchomości.

W zależności od parametrów budynku, obecnych w nim instalacji oraz jego przeznaczenia, kontrola może obejmować różne elementy i zostać rozszerzona o dodatkowe czynności.

Jakie konsekwencje pominięcia przeglądu technicznego mogą grozić właścicielowi, gdy przeglądu nie zostanie wykonany?

Prawo wyznacza kary ustawowe dla osób, pomijających obowiązek badania technicznego budynku, jeśli właściciel, czy zarządca zignoruje termin badania, może zostać ukarany grzywną lub ograniczeniem, a nawet pozbawieniem wolności do jednego roku, gdy:

  • nie dopilnuje terminu kontroli technicznej budynku,
  • nie usunie nieprawidłowości wykrytych podczas poprzedniego badania technicznego,
  • nie zapewni możliwości zrealizowania kontroli.

Regularne przeglądy budowlane to obowiązek narzucony przez prawo budowlane.

Nadzór nad stanem technicznym obiektu wymaga specjalistycznej wiedzy i uprawnień od osób wykonujących kontrolę.

Każdy wykonany przegląd zostaje zaprotokołowany spełniając wymogi prawne. Firma PBI Obiekty dba o dotrzymanie terminów kontroli, pamiętając za właściciela o obowiązku wykonania zbliżającego się badania technicznego obiektu. Ustalając harmonogram pracy inżynierów planujemy przegląd techniczny, które w danym miesiącu należy wykonać(np. półroczny, roczny, pięcioletni), a termin potwierdzamy z klientem telefonicznie lub mailowo.

Współpraca z naszą firmą daje gwarancję i bezpieczeństwo że kontrola techniczna obiektu, zostanie wykonana na czas i zgodnie z prawem budowlanym.

Przeczytaj także…

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Temat tego artykułu nawiązuje do naszej branży poprzez fakt, że zarówno opinia jak i ekspertyza dotyczą oceny stanu technicznego obiektu. O „przeglądach” pisaliśmy na naszym blogu w całej serii artykułów, o której chciałam przypomnieć: Przegląd...

Czy hala namiotowa podlega podatkowi od nieruchomości?

Czy hala namiotowa podlega podatkowi od nieruchomości?

„Oto jest pytanie” „Oto jest pytanie” - jeśli mogłabym przytoczyć słynne słowa. Dobrze ustawiona hala namiotowa jest opłacalnym i nowoczesnym rozwiązaniem ale jednak budzącym wątpliwości prawne a głównie interpretacyjne. Jeśli...

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – już wkrótce!

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – już wkrótce!

Z rozpoczęciem roku 2023 ma zostać uruchomiona Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego, za którą odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dwudziestego lipca Prezydent podpisał ustawę na mocy której wprowadzono dziennik budowy w wersji...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter