Jakie wymogi prawne trzeba spełnić przy stawianiu hali namiotowej?

Jan Jabłecki

Utworzony 22 marca 2022

Wielu naszych klientów przed podjęciem decyzji o wynajmie hali namiotowej zadaje sobie pytanie jakie kryteria prawne należy spełniać oraz jakich formalności dopełnić, by postawiony obiekt spełniał kryteria ustanowione w rozporządzaniach obowiązujących w Polsce?

Całoroczne hale namiotowe, użytkowane mogą być okresowo bądź w sposób ciągły przez cały rok, w zależności od potrzeby oraz przeznaczenia. Nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o użytkowanie i wykorzystanie hal. Konstrukcja całorocznych hal namiotowych pozwala na ich łatwy montaż i demontaż zgodnie z zapotrzebowaniem danej firmy, ma to szczególne znaczenie, jeżeli teren firmy jest wynajmowany. Specyfika konstrukcji hal pozwala postrzegać tego typu obiekty, jako obiekt budowlany. Droga Formalna różni się w zależności od tego , czy wznosimy halę całoroczną do stałego użytku, czy hale tymczasową.

Hale namiotowe Tymczasowe

Przypomnijmy jednak, w jaki sposób prawo budowlane reguluje definicje hali namiotowej oraz sposobu i czasu jej posadowienia. Zgodnie z prawem budowlanym hale namiotowe stawiane mogą być na czas określony, wówczas traktowane są jako obiekty tymczasowe. Hale namiotowe tego typu mogą bez przeszkód funkcjonować, jako obiekty o przeznaczeniu tymczasowym. W związku z powyższym hale te użytkowane mogą być przez maksymalnie 180 dni, po tym czasie należy obiekt zdemontować i przenieść w inne miejsce. Jest to z pewnością korzystne rozwiązanie, jeśli całoroczna hala namiotowa potrzebna jest bardzo szybko i inwestor nie ma czasu na załatwianie kwestii formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę hali. Nadmienić należy, iż budowa tymczasowej hali namiotowej nie wymaga pozwolenia, wystarczy zgłoszenie, którego należy dokonać w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Podstawowym warunkiem w tej kwestii jest jednak to, by obiekt taki nie był trwale połączony z gruntem.

Do zgłoszenia według prawa budowlanego dołączyć należy potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, wpisać należy termin rozpoczęcia prac i ich przewidywany zakres, podać przewidywany czas demontażu lub przeniesienia hali w inne miejsce oraz umieścić dodatkowe informacje, które zawierać mogą rysunki projektowe i projekt umiejscowienia hali na działce. Jeśli potencjalny Inwestor zakłada wystąpić z wnioskiem stale użytkowanie hali posadowionej na zgłoszenie, powinien (w trakcie 180 dni) rozpocząć procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Nadmienić należy, że w przypadku zgłoszenia, brak odpowiedzi z urzędu pozwala na zatwierdzenie formularza i przystąpienie do rozpoczęcia prac budowlanych

Hale namiotowe Stałe

Ustawa o Prawie Budowlanym wpływa na formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę całorocznej hali namiotowej. Jeśli użytkowanie hali namiotowej w danej lokalizacji będzie przekraczać 180 dni, wymagane jest wtedy pozwolenie na budowę. Wówczas takie hale określane są jako stały obiekt budowlany.

Hale namiotowe stałe wymagają określonych formalności z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą o prawie budowlanym. Wówczas do Inwestora należy dopełnienie wszelkich formalności, aby takie pozwolenie uzyskać. Dokumenty do których należy: projekt architektoniczno-budowlany, (zawierający część techniczną i opisową) – składany w ilości 4 egzemplarzy, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt zagospodarowania terenu, projekty branżowe, uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów (gaz, prąd, woda), dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych składane są do odpowiedniego Urzędu. W kwestii budowy hali namiotowej stawianej na podstawie pozwolenia na budowę należy także dopełnić wszelkich czynności, związanych ze sprawdzeniem stanu działki i jej uzbrojenia (potencjalnych możliwościach podłączenia mediów i instalacji), zapewnieniem infrastruktury (np. drogi dojazdowe) i dokonać weryfikacja stanu gruntu (poziom nośności gruntu, poziom wód gruntowych). Jeżeli docelowo hala namiotowa ma być posadowiona na terenie administracyjnym miasta, wniosek o pozwolenie na budowę Inwestor składa w Urzędzie Miejskim, jeżeli natomiast, jeżeli hala wzniesiona ma być na terenie powiatu, takie zgłoszenie należy dokonać w Starostwie Powiatowym. W przypadku zgłoszenia budowy hali namiotowej, czy też złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, stosowny Urząd ma prawo wydać swoją opinie w tej sprawie odpowiednio od 21 do 65 dni. W przypadku pozwolenia na budowę, urząd musi zastosować inna procedurę niż przy halach tymczasowych, czyli wydąć jednoznaczna zgodę na przystąpienie do prac związanych z wzniesieniem obiektu budowlanego.

Przekształcenie hali tymczasowej w stałą

Jeżeli klientowi zależy na czasie a chwilowo nie ma czasu na załatwienie formalności związanych z pozwoleniem, istnieje możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w trakcie użytkowania hali namiotowej. Czyli na początku można postawić halę namiotową z założeniem użytkowania jej w okresie krótszym niż 180 dni na podstawie dokonania zgłoszenia budowy, a w trakcie użytkowania obiektu na zgłoszenie, wystarczy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jeśli dostarczymy go do urzędu przed upływem 180 dni, nie ma konieczności demontażu hali do momentu otrzymania decyzji, nawet jeśli minął przepisowy czas użytkowania hali. Jest to korzystne i wygodne rozwiązanie, jednak trzeba w późniejszym czasie dopilnować kwestii formalnych i złożyć wymaganą w urzędzie dokumentację.

Skorzystaj z naszej platformy internetowej pbiobiekty.pl aby wycenić i dowiedzieć się więcej o halach namiotowych. Wyceń, uzupełnij dane i ciesz się szybkimi i sprawnymi przeglądami bez wychodzenia z domu.

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter