Kilka słów przypomnienia o przeglądach elektrycznych dla domów jednorodzinnych

Utworzony 13 kwietnia 2023

Przeglądy elektryczne w domach jednorodzinnych powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, takich jak elektrycy lub firmy świadczące usługi w zakresie instalacji elektrycznych. Osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby przeprowadzać przeglądy elektryczne, wykrywać usterki i zapobiegać niebezpieczeństwom związanym z instalacją elektryczną w domu.

Po przeprowadzeniu przeglądu elektrycznego, elektryk zawsze wydaje opinię, która powinna zawierć ocenę stanu instalacji, zalecenia dotyczące koniecznych do wykonania napraw lub modernizacji instalacji elektrycznej oraz termin kolejnego przeglądu.

Elektryk może także zalecić wymianę przestarzałych elementów instalacji elektrycznej, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników domu.

Dodatkowo, przegląd elektryczny powinien być przeprowadzany w przypadku, gdy:

  • W domu dokonywane są znaczące zmiany, takie jak rozbudowa lub modernizacja instalacji elektrycznej.
  • W domu występują problemy z instalacją elektryczną, takie jak przepalające się bezpieczniki, brak zasilania lub zwarcia.

Przegląd elektryczny w domu mieszkalnym może obejmować kilka etapów, w zależności od jego zakresu i stopnia skomplikowania instalacji elektrycznej.

Poniżej przedstawiam kilka podstawowych kroków, które zazwyczaj są wykonywane podczas przeglądu elektrycznego w domu mieszkalnym:

  • Wizualna inspekcja – elektryk dokładnie ogląda i ocenia stan instalacji elektrycznej, poszukując widocznych uszkodzeń, korozji lub zużycia elementów, takich jak przewody, gniazdka elektryczne, wyłączniki, czy zabezpieczenia.
  • Badanie parametrów elektrycznych – elektryk dokonuje pomiarów napięcia, prądu oraz impedancji instalacji, aby upewnić się, że wszystkie parametry są zgodne z normami i bezpiecznymi wartościami.
  • Wykrywanie ewentualnych usterek – elektryk używa specjalistycznych narzędzi do wykrycia potencjalnych uszkodzeń instalacji, takich jak zwarcia, przepięcia, czy przeciążenia, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
  • Testowanie działania systemów bezpieczeństwa – elektryk testuje działanie systemów bezpieczeństwa, takich jak RCD (przerywacz różnicowo-prądowy), które reagują na niewłaściwe działanie instalacji elektrycznej i chronią mieszkańców przed porażeniem prądem.
  • Weryfikacja dokumentacji technicznej – elektryk sprawdza dokumentację techniczną instalacji elektrycznej, taką jak schematy i projekty, aby upewnić się, że są one aktualne i zgodne z normami.
  • Po przeprowadzeniu przeglądu elektrycznego, elektryk zazwyczaj wydaje opinię, która zawiera ocenę stanu instalacji, zalecenia dotyczące napraw lub modernizacji oraz termin kolejnego przeglądu.

Zgodnie z Ustawą o Prawie budowlanym Art. 62. 1. należy dokonywać przeglądów instalacji elektrycznej okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Elektryk, który przeprowadza przeglądy elektryczne w domu jednorodzinnym powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

W Polsce uprawnienia takie wydaje SEP. Aby wykonywać przeglądy elektryczne w domach jednorodzinnych, elektryk powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, takie jak ukończenie szkoły elektrycznej oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Wymagane uprawnienia to m.in. uprawnienia SEP do 1 kV, a także uprawnienia do pracy na wysokości.

Przeprowadzenie przeglądu elektrycznego w domu jednorodzinnym jest ważne, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, takim jak pożary czy porażenia prądem. Dlatego warto regularnie wykonywać przeglądy elektryczne i zadbać o bezpieczeństwo swojego domu oraz mieszkańców.

Koszt przeglądu elektrycznego dla domu jednorodzinnego zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rozmiar domu, wiek instalacji elektrycznej i zakres usług wymaganych podczas przeglądu. Koszt taki może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Najlepiej skontaktować się z lokalnymi firmami elektrycznymi lub elektrykami, aby uzyskać dokładne wyceny i porównać oferty. Ważne jest, aby wybrać wykwalifikowanego elektryka lub firmę z odpowiednim doświadczeniem i certyfikatami, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność pracy.

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Temat tego artykułu nawiązuje do naszej branży poprzez fakt, że zarówno opinia jak i ekspertyza dotyczą oceny stanu technicznego obiektu. O „przeglądach” pisaliśmy na naszym blogu w całej serii artykułów, o której chciałam przypomnieć: Przegląd...

0 komentarzy

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter