Kontrole budynków wielkopowierzchniowych

Wioletta Barszczewska-Jabłecka

Utworzony 30 września 2021

Kto powinien wykonywać przeglądy dwa razy do roku?

Kontrole techniczne obiektów budowlanych mają na celu sprawdzenie stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania. Wszystkie budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowe, handlowo-usługowe, magazynowe, użyteczności publicznej, hotelowe, składowania  jak i stałe urządzenia techniczne, objęte są obowiązkowymi kontrolami określonymi w ustawie Prawo budowlane.

Ustawodawca nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzania kontroli technicznej budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku wtedy, gdy:

– powierzchnia zabudowy budynku przekracza 2000 m² dla budynków,

– powierzchnia dachu przekracza 1000 m² dla obiektów budowlanych inne niż budynki (obiektami takimi są np. wiaty)

Zakres tej kontroli obejmuje zakres kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Budowlane tj.

  1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  2. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  3. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  4. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole te należy przeprowadzać przed i po okresie zimowym w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

O przeprowadzonej kontroli osoba dokonująca przeglądu ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. (art. 62 ust. 1 pkt 3 Ustawy -Prawo Budowlane). Właściwość miejscowa organu ustalana jest według położenia nieruchomości. Jeśli zaś osoba kontrolująca obiekt zauważy nieprawidłowości, musi do zawiadomienia dołączyć protokół z kontroli obiektu. Właściciel natomiast ma obowiązek usunąć usterki w jak najszybszym czasie. Za niedopełnienie obowiązku kontroli przewidziane są kary pieniężne.

Sprawdzanie poszczególnych elementów budynku częściej niż raz w roku ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa ludzi w nich przebywających. Systematyczne wykonywanie przeglądów może uchronić właściciela lub zarządcę przed kosztownymi naprawami oraz pomóc utrzymać obiekt w należytym stanie technicznym.

Źródło: Kontrole stanu technicznego obiektów | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Przeczytaj także…

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Temat tego artykułu nawiązuje do naszej branży poprzez fakt, że zarówno opinia jak i ekspertyza dotyczą oceny stanu technicznego obiektu. O „przeglądach” pisaliśmy na naszym blogu w całej serii artykułów, o której chciałam przypomnieć: Przegląd...

Czy hala namiotowa podlega podatkowi od nieruchomości?

Czy hala namiotowa podlega podatkowi od nieruchomości?

„Oto jest pytanie” „Oto jest pytanie” - jeśli mogłabym przytoczyć słynne słowa. Dobrze ustawiona hala namiotowa jest opłacalnym i nowoczesnym rozwiązaniem ale jednak budzącym wątpliwości prawne a głównie interpretacyjne. Jeśli...

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – już wkrótce!

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – już wkrótce!

Z rozpoczęciem roku 2023 ma zostać uruchomiona Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego, za którą odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dwudziestego lipca Prezydent podpisał ustawę na mocy której wprowadzono dziennik budowy w wersji...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter