Kto może wykonać przegląd techniczny budynku?

Joanna Malinowska

Utworzony 2 sierpnia 2021

Profesjonalne przeglądy techniczne budynków

 

Przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku gwarantuje dopilnowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a przede wszystkim — prawidłową kontrolę zapewniającą bezpieczne użytkowanie wszelkich instalacji. Co więcej, uprawniony specjalista w danym zakresie będzie też w stanie odpowiednio opracować wymaganą dokumentację w postaci protokołu. Przed skorzystaniem z usługi przeglądu technicznego należy zatem sprawdzić, czy wybrany fachowiec dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami.

 

Terminy przeglądów technicznych

 

Przeglądy techniczne budynków powinny być wykonywane nie tylko przez uprawnionych specjalistów, ale też we właściwych terminach. Te zaś różnią się w zależności od typu instalacji. Przykładowo stan przewodów kominowych musi być kontrolowany co najmniej raz do roku, podobnie jak systemów doprowadzających gaz do obiektu. Instalacja elektryczna może natomiast być sprawdzana co 5 lat.

W naszej firmie przeprowadzamy profesjonalne przeglądy techniczne budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, zapewniając dokładność i profesjonalizm. Zapraszamy!

Kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego (poza kontrolami instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, w pewnej mierze również przewodów kominowych, jednorazową kontrolą instalacji grzewczej wraz z kotłem), mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie. Ustawa prawa budowlanego z 2016 roku informuje że:

  • stan techniczny instalacji elektrycznychpiorunochronnych i gazowych mogą sprawdzać osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (art. 62 ust. 5 prawa budowlanego),
  • ocenę stanu urządzeń grzewczych powierzamy osobom z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, lub osobom mającym uprawnienia wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce,
  • kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, obejmującą ocenę stanu przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust. 6), powinny przeprowadzać osoby o kwalifikacjach mistrza w rzemiośle kominiarskim,
  • natomiast przewody kominowe oraz kominy przemysłowe, wolno stojące, kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – osoby z uprawnieniami budowlanymi określonej specjalności.

Wykaz wszystkich specjalności i specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.).

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter