Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego?

Jan Jabłecki

Utworzony 5 maja 2022

Użytkowanie obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością utrzymywania go w odpowiednim stanie technicznym oraz dbaniem o to, by zamontowane instalacje były w odpowiednim stanie i aby konstrukcja budynku nie stanowiła zagrożenia dla osób, które z niego korzystają lub znajdują się w jego sąsiedztwie. Poza zapewnieniem właściwej konserwacji i stosownych napraw posiadanie niektórych rodzajów budowli wiąże się również z obowiązkiem dopełniania wymaganych formalności, w tym prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego(KOB). W dalszej części dowiecie się , co ona zawiera, kto jest za nią odpowiedzialny oraz kiedy będzie ona niezbędna.

Czym jest Książka Obiektu Budowlanego i co zawiera?

Książka Obiektu Budowlanego (KOB) jest podstawową dokumentacją związaną z jego użytkowaniem. Potrzebna jest do gromadzenia informacji na temat przeprowadzanych w nim obowiązkowych kontroli stanu technicznego. Muszą się w niej znaleźć zapisy dotyczące przeglądów rocznych oraz wykonywanych w cyklu pięcioletnim. Do KOB wpisuje się informacje o poważnych usterkach oraz dokonanych naprawach, a także o dokonanych przebudowach albo innych ingerencjach w jego strukturę, wpływających na stan techniczny. W Książce umieszcza się dane o podstawowych parametrach obiektu i jego plan sytuacyjny. Z czasem powinny się w niej znaleźć wpisy dotyczące protokołów przeglądów, opracowań technicznych określających jego stan, odbiorów prowadzonych robót remontowych oraz awarii i katastrof. Niezbędne jest też załączenie stosownej dokumentacji. Wszystkie informacje zamieszczane w KOB muszą być dodawane na bieżąco i systematycznie, wraz z podaniem daty.

Kiedy istnieje obowiązek prowadzenia Księgi Obiektu Budowlanego?

Książka obiektu budowlanego to część dokumentacji, którą zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, powinno założyć się w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania.
Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego jest obowiązkiem jego właściciela lub podmiotu, który nim zarządza. Z konieczności założenia KOB zwolnione są domy jednorodzinne, domki letniskowe, a także obiekty gospodarcze, jeśli ich wymiary nie przekraczają ustalonych w przepisach wartości. Książka nie będzie też potrzebna przy tymczasowych obiektach budowlanych. Nie trzeba jej zakładać także w przypadku dróg i mostów, które powinny mieć osobną dokumentację. Brak KOB wiąże się z możliwością nałożenia wysokiej grzywny.


Jako jedna z nielicznych polskich firm mamy do dyspozycji e-kob czyli Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego w naszym serwisie pbiobiekty.pl. Wykonaj przegląd u nas i ciesz się e-kob online 24h.
Sprawdź naszą ofertę na wykonanie przeglądów budowlanych oraz więcej cennych informacji na naszym blogu.

Przeczytaj także…

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Temat tego artykułu nawiązuje do naszej branży poprzez fakt, że zarówno opinia jak i ekspertyza dotyczą oceny stanu technicznego obiektu. O „przeglądach” pisaliśmy na naszym blogu w całej serii artykułów, o której chciałam przypomnieć: Przegląd...

Czy hala namiotowa podlega podatkowi od nieruchomości?

Czy hala namiotowa podlega podatkowi od nieruchomości?

„Oto jest pytanie” „Oto jest pytanie” - jeśli mogłabym przytoczyć słynne słowa. Dobrze ustawiona hala namiotowa jest opłacalnym i nowoczesnym rozwiązaniem ale jednak budzącym wątpliwości prawne a głównie interpretacyjne. Jeśli...

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – już wkrótce!

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – już wkrótce!

Z rozpoczęciem roku 2023 ma zostać uruchomiona Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego, za którą odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dwudziestego lipca Prezydent podpisał ustawę na mocy której wprowadzono dziennik budowy w wersji...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter