Obowiązkowe przeglądy techniczne domu a ubezpieczenie.

Jan Jabłecki

Utworzony 9 lutego 2022

Okresowe przeglądy instalacji w domu. Kiedy i jak je wykonać?

Każdy właściciel domu, który chce mieć pewność, że jego dom jest bezpieczny powinien regularnie interesować się stanem technicznym budynku. Odnosi się to zarówno do konstrukcji domu, jak i wszystkich instalacji jakie się w nim znajdują.

Jakie są rodzaje instalacji w domu?
Odpowiedni komplet instalacji to podstawa do tego, by można było w pełni korzystać z wyposażenia znajdującego się w domu. Dokładny projekt i bezbłędny sposób wykonania instalacji wpływa nie tylko na funkcjonalność domu.

Główne instalacje znajdujące się w większości domów to:

  • instalacje wodno – kanalizacyjne
  • instalacje ciepłownicze i wentylacyjne
  • instalacje elektryczne
  • instalacje gazowe.

Co jaki czas powinien odbywać się przegląd instalacji w domu?
Zgodnie z artykułem 62 Prawa budowlanego właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych. Natomiast, przynajmniej raz na pięć lat powinien być wykonany generalny przegląd stanu technicznego budynku i innych instalacji znajdujących się w nim. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na stabilność konstrukcji budynku, a także na to, czy na ścianach nie ma pęknięć i zawilgoceń.

Nie bez znaczenia są także dodatkowe przeglądy. Raz na pięć lat należy skontrolować instalację elektryczną i piorunochronną pod kątem stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, a także środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kto i jak wykonuje przegląd budynku?
Wszystkie kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Po każdym przeprowadzonym przeglądzie spisany musi być protokół obejmujący szczegółowy opis stanu technicznego budynku, a dokładniej elementów poddanych kontroli. Wskazane musza być ewentualne uszkodzenia. W protokole powinien też znaleźć się zakres robót niezbędnych do wykonania. Komplet protokołów pokontrolnych oraz potwierdzających usunięcie uszkodzeń właściciel domu powinien zbierać i przechowywać.

Zły stan budynku – co nam grozi?
Właściciel domu nieprzestrzegający obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków mogących powodować niebezpieczeństwo dla ludzi, mienia, bądź zagrożenie środowiska może podlegać karze grzywny. Jest ona nie mniejsza niż 100 stawek dziennych. Może też być nałożona sankcja kary ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. Orzeczenia w tych kwestiach wydaje sąd rejonowy.
Na dodatek, należy mieć świadomość, że w przypadku braku dokumentacji z okresowych kontroli domu ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Jak do braku przeglądu podchodzi ubezpieczyciel?
W przypadku szkody ubezpieczyciel bardzo restrykcyjnie opiera się na przepisach prawa budowlanego. Brak wymaganych przeglądów może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez wskazaną firmę ubezpieczeniową. Nawet jeśli brak przeglądu nie miał bezpośredniego powiązania ze zdarzeniem z tytułu którego domagamy się odszkodowania to wypłata środków może zostać niezrealizowana. Odpowiedzialny właściciel budynku mieszkalnego stosuje dobre praktyki w oparciu o zdrowy rozsądek. Wynika to z troski o własne mienie i dom, losowych lub niezależnych od właściciela budynku można będzie starać się o odszkodowanie.

Lista dokumentów, jaką powinien posiadać każdy właściciel nieruchomości obejmuje:

  • pozwolenie na budowę
  • projekt budowlany
  • odbiory techniczne
  • pozwolenie na użytkowanie
  • pomiary geodezyjne
  • bieżące protokoły techniczne

Kompletna dokumentacja przydaje się w sprawach niespodziewanych. Jest podstawą do ustalania kwestii ubezpieczenia. Odmowa wypłaty odszkodowania najczęściej spotykana jest wtedy, gdy nie ma przeprowadzonych okresowych przeglądów instalacji.

Podpisując umowę z ubezpieczycielem przeczytaj dokładnie umowę. Każda firma ubezpieczeniowa ma swoją umowę, które różnią się od siebie przede wszystkim warunkami jakie musi spełnić ubezpieczający. Ale we wszystkich znajdują się punkty o wykonaniu pełnoprawnego przeglądu wykonanego przez odpowiednio wyszkolonego specjalistę.


Skorzystaj z naszej platformy internetowej pbiobiekty.pl aby wycenić i dowiedzieć się więcej o przeglądach budowlanych budynków. Wyceń, uzupełnij dane i ciesz się wysokiej jakości przeglądami bez wychodzenia z domu.

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter