Obowiązkowe przeglądy techniczne domu jednorodzinnego, a wypłata odszkodowania

Joanna Malinowska

Utworzony 21 czerwca 2021

Każdy właściciel domu, lokalu, magazynu, który chce mieć pewność, że jego nieruchomość jest bezpieczna, powinien regularnie dokonywać przeglądów technicznych. Odnosi się to zarówno do konstrukcji budynku, jak i wszystkich instalacji takich jak : instalacje wodno – kanalizacyjne, instalacje elektryczne, instalacje gazowe, instalacje ciepłownicze, wentylacyjne. Protokół wystawiony przez Inżyniera po wykonanych kontrolach jest  jednym z ważniejszych dokumentów uwzględnianych przez ubezpieczyciela jeśli np. dojdzie do pożaru (ważne jest sprawdzanie kominów, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego).

Raz w roku należy sprawdzać:

-stan techniczny instalacji gazowej,

-stan techniczny przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,

Raz na 2 lata:

-kontrola kotła opalanego paliwem ciekłym lub stałym o  wydajności przekraczającej 100 kW.

Raz na 4 lata

-Gdy kocioł jest opalany gazem i ma moc od 20 do 100 kW, przegląd jest potrzebny minimum raz na 4 lata.

Raz na 5 lat:

-sprawdzać stan techniczny i efektywność energetyczną urządzeń chłodniczych zastosowanych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o nominalnej mocy chłodniczej przekraczającej 12 kW,

– stan techniczny budynku, jego estetykę i otoczenie,

-przegląd instalacji elektrycznej obejmujący sprawdzenie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i uziemień instalacji,

-sprawdzać stan techniczny instalacji odgromowej.

Jeśli wydajność kotła jest mniejsza niż  20kW, przegląd nie jest obowiązkowy.

Według artykułu 62 Prawa budowlanego, właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu technicznego elementów budynku, instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych oraz ochrony środowiska, a przynajmniej raz na 5 lat powinien być wykonany przegląd polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego, jego otoczenia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Należy również pamiętać że budynki o powierzchni większej niż 2000m2 lub powierzchni dachu większej niż 1000m2 przegląd należy wykonać dwa razy w roku, o czym mowa w wyżej wymienionym artykule. Przegląd należy wykonać również po wystąpieniu wyładowania atmosferycznego, po wichurach, intensywnych opadach atmosferycznych i podtopieniach, a także po pożarach i powodziach.

Jak do braku przeglądu odnosi się ubezpieczyciel?

W przypadku szkody, ubezpieczyciel opiera się na przepisach prawa budowlanego. Brak wymaganych przeglądów może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Nawet jeśli brak przeglądu nie miał bezpośredniego powiązania ze zdarzeniem  to wypłata środków może zostać niezrealizowana. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której brak odpowiedniego przeglądu nie miał wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego.

UWAGA!

Kompletna dokumentacja przydaje się w sytuacjach niespodziewanych. Jest podstawą do ustalania kwestii ubezpieczenia. Odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie kwoty wypłaconej z ubezpieczalni, najczęściej wynika z nieprzeprowadzonych okresowych przeglądów.

Przeczytaj także…

Hala magazynowa – wynajem czy budowa?

Hala magazynowa – wynajem czy budowa?

Warto zdawać sobie sprawę z zalet i wad każdej z możliwości. Warunki prowadzenia działalności szybko się zmieniają co najlepiej pokazała sytuacja w pandemii koronawirusa, wojna na terytorium Ukrainy oraz inflacja, która...

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego?

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego?

Użytkowanie obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością utrzymywania go w odpowiednim stanie technicznym oraz dbaniem o to, by zamontowane instalacje były w odpowiednim stanie i aby konstrukcja budynku nie stanowiła...

Montaż i demontaż hali namiotowej

Montaż i demontaż hali namiotowej

Hale namiotowe dzięki swojej funkcjonalności mają szerokie zastosowanie w wielu branżach, a dzięki możliwości wybudowania jej w bardzo krótkim czasie, zyskują one nowe zastosowania. Łatwość montażu i niska cena sprawiają, że są one dobrą alternatywą dla tradycyjnych...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter