OSTATNIA SZANSA NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW!

Beata Walisiewicz

Utworzony 24 sierpnia 2022

Dzisiaj poruszamy temat dotyczący każdego właściciela budynków mieszkalnych, lokali usługowych czy zarządców innych nieruchomości – ogólnie wszystkich, którzy korzystają z ogrzewania pomieszczeń. Przedstawię informację dotyczące ustawy, która weszła w życie w lipcu 2021 i zobowiązuje wcześniej wymienionych do złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania. Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy (termin upłynął 30 czerwca 2022), natomiast dla budynków nowopowstałych termin wynosi 14 dni (od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła). Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi kara grzywny od 500zł do 5000zł. Opcją ratunkową dla spóźnialskich jest złożenie deklaracji przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydał wiadomość o popełnieniu wykroczenia. Jednak rzeczywistość okazała się bardziej łaskawa i jak zapowiedział Minister Rozwoju i Technologii – Waldemar Buda, taryfa ulgowa dla osób, które nie złożyły deklaracji do CEEB zakończy się we wrześniu. Wtedy mają zostać uruchomione mechanizmy karania spóźnialskich.

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w skrócie CEEB to internetowe narzędzie wspierające rozwój administracji samorządowej oraz centralnej w planowaniu i realizacji polityki niskoemisyjności . Ale to też spis źródeł ogrzewania budynków, informacje na temat udzielonej pomocy rządowej w zakresie termomodernizacji, wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych lokalach usługowych czy budynkach użyteczności publicznej. Nadrzędny cel utworzenia bazy to poprawa jakości powietrza, likwidacja największej przyczyny zanieczyszczeń czyli emisji substancji powodujących smog. Za pomocą bazy danych zostaną uruchomione usługi dzięki, którym będziemy mieli możliwość poprawy stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa, na przykład zamówienie przeglądu kominiarskiego lub inwentaryzacji budynku.

Jak złożyć i co zawiera deklaracja do CEEB?

Mamy dwa sposoby na złożenie deklaracji. Tradycyjny – czyli w formie papierowej na odpowiednim druku, który możemy wysłać pocztą albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu zaufanego. Zgodnie z ustawą deklaracja zawiera informacje takie jak: imię i nazwisko albo nazwę właściciela/zarządcy budynku, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub spalania, informacje o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych paliwach, numer telefonu właściciela lub zarządcy oraz adres email. W deklaracji właściciel powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Złożenie deklaracji jest bezpłatne.

Wzory wypełnionych deklaracji i druki dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych możemy znaleźć pod poniższym linkiem:

CEEB – deklaracja źródeł ciepła A i B – druk PDF wzór 2022 • jakiwniosek.pl

Kontrola?

Zgodnie z zapisem w ustawie przewidziany jest mechanizm kontroli i weryfikacji danych podanych w deklaracji. Kontrole deklaracji CEEB mają się rozpocząć równocześnie z pierwszym kwartałem 2023 roku a za wszystko ma być odpowiedzialny Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Minister Waldemar Buda ogłosił, że kolejny etap to uproszczony audyt wszystkich budynków jednak najpierw powstanie system dla samorządów do rejestrowania specyfikacji budynków. Kontrolami mają zająć się między innymi kominiarze czy inspektorzy środowiska. Weryfikacji będą podlegać elementy takie jak: rodzaj ocieplenia budynku, grubość ocieplenia, roczne zużycie paliwa wykorzystywanego do ogrzewania i rodzaj pokrycia dachu. Głównym zadaniem kontroli będzie określenie realnego stanu technicznego obiektu. Na tej podstawie określona zostanie efektywność energetyczna i emisyjność co ułatwi sprecyzowanie potrzeb termomodernizacyjnych.

Obowiązkowa?

Kontrola złożonej deklaracji to nadzór, który możemy przeprowadzić na własne życzenie. Mam na myśli sytuację w, której urzędnicy wejdą do naszych domów pod warunkiem, że sami na to pozwolimy. Tym razem jednak nie będzie prowadzony spis, a każdy będzie mógł zamówić online inwentaryzację przeprowadzoną przez fachowca w dogodnym dla siebie terminie. Dopiero wtedy do naszych drzwi zapuka kominiarz, pracownik gminy, inspektor ochrony środowiska lub ktoś z uprawnieniami budowlanymi. Bez naszej zgody żadna z powyższych osób nie ma prawa wejść do naszego domu.

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter