Przegląd Instalacji Elektrycznej

Joanna Malinowska

Utworzony 10 czerwca 2021

Okresowe badanie instalacji elektrycznej

 

Regularne przeprowadzanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynku to nie tylko obowiązek, jaki na właściciela obiektu nakładają przepisy budowlane (którego niedopełnienie może skutkować karą, np. grzywną) — to także niezbędna czynność pozwalająca zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Wykrycie każdej, nawet najmniejszej usterki pozwoli natychmiast zareagować, aby usunąć awarię, a tym samym bezpiecznie używać przedmiotów podłączonych do sieci. Jakie ryzyko wiąże się z uchylaniem od obowiązku wykonywania przeglądów?

 • Nieprawidłowo utrzymana instalacja elektryczna może prowadzić do zwarcia lub przeciążenia, co z kolei może spowodować pożar. Specjalista podczas przeglądu wykryje każdą nieprawidłowość, dzięki czemu możliwe jest wykonanie prac modernizacyjnych.
 • Niewłaściwie zainstalowane lub uszkodzone przewody mogą prowadzić do porażenia prądem. Bezpieczeństwo to jeden z istotnych aspektów, na które zwracamy uwagę w trakcie przeprowadzania okresowego przeglądu instalacji.
 • Potencjalne problemy z ubezpieczeniem — niektórzy ubezpieczyciele mogą odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku pożaru, jeśli przyczyną była usterka, która zostałaby ujawniona w trakcie niewykonanego badania.

Regularne przeglądy instalacji elektrycznej są zatem kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w budynku i powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawnymi.

 

Przegląd instalacji elektrycznej: jakie przyrządy do tego służą?

 

Aby raport z przeglądu instalacji odzwierciedlał stan faktyczny, do jego wykonania niezbędne są profesjonalne i skalibrowane przyrządy pomiarowe. To między innymi:

 • mierniki napięcia i prądu, które służą d pomiaru w obwodach elektrycznych,
 • mierniki izolacji do pomiaru oporu izolacji przewodów,
 • testery uziemiające do sprawdzania stanu uziomu instalacji elektrycznej,
 • przyrządy do lokalizowania ukrytych przewodów elektrycznych,
 • lampy kontrolne do wizualnej weryfikacji stanu połączeń i elementów instalacji,
 • szczypce amperometryczne do pomiaru prądu bez konieczności odłączania przewodów.

Sprawny, specjalistyczny sprzęt to jednak nie wszystko, bo równie istotne są odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie inspektora w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych. Skontaktuj się z nami, by zlecić profesjonalistom przegląd 5-letni elektryczny w budynku wielorodzinnym, obiekcie użyteczności publicznej i nie tylko. Zapraszamy!

Często słyszymy w mediach informacje o porażeniu prądem czy pożarze. Najczęściej w tym pierwszym przypadku dotyczy ona mieszkań, domów lub małych warsztatów. Zazwyczaj przyczyną tragedii jest brak przeglądów instalacji elektrycznych i niewykrycie usterek w odpowiednim czasie. Wynika to z niewiedzy, jak często powinny odbywać się badania instalacji elektrycznej.

Wyjaśniamy, czemu jest tak ważny i należy o nim pamiętać.

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej odgrywa istotną rolę dla zapewniania sprawności użytkowanych urządzeń technicznych, ale przede wszystkim jest gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa pod względem zagrożeń pożarowych. Obowiązek wykonania okresowego przeglądu instalacji elektrycznej wynikają z przepisów prawa (art. 62). Wskazuje on, że obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddawane co najmniej  raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej.

W zakres przeglądu instalacji elektrycznej wchodzi ocena sprawności stanu połączeń, zabezpieczenia i ochrony przed porażeniem, oporność izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz aparatów. Co pozwala nam na wykrycie usterki i naprawę jej, by nie doszło do tragedii.

Przegląd ten dzielimy na dwa etapy:

– oględziny instalacji

– wykonanie prób i pomiarów instalacji przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do pomiarów i prób, zazwyczaj przy wyłączonej instalacji elektrycznej.

Zakres czynności przy przeglądzie:

 • sprawdzenie ciągłości przewodów
 • zmierzenie rezystencji izolacji instalacji elektrycznej
 • sprawdzenie ochrony za pomoc SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
 • wykonanie pomiaru rezystancję/impedancję podłóg i ścian
 • wykonać impedancji pętli zwarciowej i sprawdzić samoczynne wyłączanie zasilania
 • sprawdzenie ochrony uzupełniającej
 • sprawdzenie biegunowość
 • sprawdzenie kolejność faz
 • wykonanie próby funkcjonalne i operacyjne
 • sprawdzenie spadku napięć.

Ale uwaga, termin ujęty w ustawie „co najmniej raz na (…)” oznacza, że przegląd taki może być wykonywany częściej. Wpływ na częstość wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej mają warunki środowiskowe, gdzie może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, przeznaczenie obiektu budowlanego, jak również otrzymane wyniki z poprzedniej kontroli. Są to m.in.:

 • przegląd wraz z pomiarami części instalacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza,
 • przegląd i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz sprawdzenie głównego wyłącznika prądu PPOŻ,
 • pomiary oświetlenia ogólnego,
 • sprawdzenia i pomiarów elektronarzędzi,
 • tereny budowy,
 • obiekty komunalne,
 • miejsca, w których jest używany sprzęt przenośny.

UWAGA! Pamiętaj, że przegląd instalacji elektrycznej wykonuje osoba posiadająca uprawnienia budowlane, w specjalności instalacyjnej oraz posiadająca specjalistyczne kwalifikacje. Zlecając przegląd przez platformę masz gwarancję ze przegląd przeprowadzi osoba wykfalifikowana.

Świadectwo kwalifikacyjne wymagane jest na stanowiskach pracy podanych w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zliczamy do nich:

 • eksploatacji (E) – to stanowiska osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
 • dozoru (D) – to stanowiska kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w ,,E” oraz stanowiska pracowników.

Wykonywanie okresowych przeglądów elektrycznych jest niezwykle ważne również w kwestii uzyskania odszkodowania  w razie nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku. Firma Ubezpieczeniowa zazwyczaj nie informuje o konieczności wykonywania takiego przeglądu, a jest to dla nich podstawą do nie wypłacenia odszkodowania.

Przeglądy instalacji elektrycznej

 

Chcąc zadbać o bezpieczeństwo domowników czy też użytkowników obiektów publicznych, należy zatroszczyć się o okresowe badanie instalacji elektrycznej, które powinno być powtarzane co najmniej raz na 5 lat. Pozwala ono zachować pełną sprawność różnych urządzeń technicznych, co jest kluczowe zwłaszcza pod względem ochrony przed pożarami. Każdy przegląd instalacji elektrycznej obejmuje m.in. ocenę sprawności stanu połączeń czy oporności izolacji przewodów i uziemień oraz aparatów.

 

Pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej

 

Regularnie przeprowadzane badania są podstawą do uzyskania odszkodowania w razie nieszczęśliwego zdarzenia. W związku z tym warto zadbać o to, aby przeglądy odbywały się przynajmniej raz na 5 lat, a w przypadku większego ryzyka eksploatacji urządzeń i instalacji nawet częściej.

Pamiętajmy o wykonywaniu okresowych badań instalacji elektrycznej! Jest to przede wszystkim NASZE bezpieczeństwo!

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter