Przegląd roczny obiektów budowlanych – które obiekty są objęte takim obowiązkiem?

Jan Jabłecki

Utworzony 7 marca 2022

Coroczny przegląd techniczny budynku to  wymóg prawny, do którego powinien zastosować się każdy właściciel czy zarządca budynku. Celem kontroli technicznej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom zamieszkującym obiekt lub z niego korzystającym. Przegląd budowlany obejmuje sieć instalacyjną oraz ocenę stanu technicznego całego obiektu i może być przeprowadzany tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Przegląd budowlany w świetle polskiego prawa.

Kontrola obiektu budowlanego pod względem technicznym stanowi wymóg obowiązującego w Polsce prawa. Podstawę prawną do jego egzekwowania stanowi ustawa o prawie budowlanym z dn. 7.07.1994 r. (obecnie obowiązująca treść aktu opublikowana została w Dz.U.2021.0.2351) Artkuł 61 i 62 wspomnianej ustawy zawierają szczegółowe przepisy odnoszące się do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych, a także konkretne wymagania dotyczące osób upoważnionych do wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych. Zapisy ustawowe narzucają również terminy i sposoby dokumentacji przeglądów budowlanych.

Właściciel lub zarządca nieruchomości, który bagatelizuje obowiązek kontrolny i dopuszcza do użytkowania budynek, którego stan techniczny może zagrażać życiu bądź zdrowiu ludzi, podlega grzywnie w postaci mandatu (do 5 tys. zł) bądź karze ograniczenia lub pozbawienia wolności (do roku). Grzywnie mogą podlegać również mieszkańcy nieruchomości, którzy uniemożliwiają przeprowadzenie przeglądu.

Dla jakich budynków wymagany jest coroczny przegląd techniczny?

Prawo narzuca obowiązek przeprowadzania corocznych badań technicznych na wszystkie obiekty budowlane, co oznacza, że przegląd powinien zostać przeprowadzony zarówno w budynkach prywatnych, jak i państwowych niezależnie od przeznaczenia. Oznacza to jednocześnie, że kontroli podlegają:

  • Domy jednorodzinne, wielorodzinne oraz szeregowe
  • Bloki, wieżowce, biurowce i apartamentowce
  • Budynki użyteczności publicznej (szkoły, hotele, biblioteki, urzędy, gmachy sądowe, obiekty sakralne i zabytkowe, szpitale, przychodnie itp.)
  • Obiekty handlowe i usługowe
  • Hale produkcyjne i inne obiekty przemysłowe
  • Budynki gospodarcze
  • Budynki techniczne
  • Obiekty o przeznaczeniu specjalnym
  • I wszystkie inne obiekty budowlane

UWAGA! Dla obiektów o powierzchni przekraczającej 2000 mkw. lub o powierzchni dachu przekraczającej 1000 mkw. stosuje się odrębny przepis narzucający obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych co pół roku.

Szczegółowe przepisy prawne regulują zakres czynności kontrolnych dla różnych obiektów. Przykładowo w domach jednorodzinnych każdego roku przeprowadzana jest tylko kontrola podstawowa obejmująca przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz urządzeń zapewniających ochronę przed skażeniem środowiska. Wykonanie gruntownego przeglądu technicznego wymagane jest tutaj co 5 lat.

Skorzystaj z naszej platformy internetowej pbiobiekty.pl aby wycenić i dowiedzieć się więcej o przeglądach budowlanych budynków. Wyceń, uzupełnij dane i ciesz się szybkimi i sprawnymi przeglądami bez wychodzenia z domu.

Przeczytaj także…

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Temat tego artykułu nawiązuje do naszej branży poprzez fakt, że zarówno opinia jak i ekspertyza dotyczą oceny stanu technicznego obiektu. O „przeglądach” pisaliśmy na naszym blogu w całej serii artykułów, o której chciałam przypomnieć: Przegląd...

Czy hala namiotowa podlega podatkowi od nieruchomości?

Czy hala namiotowa podlega podatkowi od nieruchomości?

„Oto jest pytanie” „Oto jest pytanie” - jeśli mogłabym przytoczyć słynne słowa. Dobrze ustawiona hala namiotowa jest opłacalnym i nowoczesnym rozwiązaniem ale jednak budzącym wątpliwości prawne a głównie interpretacyjne. Jeśli...

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – już wkrótce!

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – już wkrótce!

Z rozpoczęciem roku 2023 ma zostać uruchomiona Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego, za którą odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dwudziestego lipca Prezydent podpisał ustawę na mocy której wprowadzono dziennik budowy w wersji...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter