Przegląd techniczny obiektu

Wioletta Barszczewska-Jabłecka

Utworzony 2 listopada 2021

Informacje dla początkujących

Przegląd techniczny obiektu wymieniony w art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego ma na celu sprawdzenie nieruchomości pod względem jej stanu technicznego i przydatności do użytkowania. Głównym powodem kontroli w obiekcie jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników w nim przebywających.

Budynek co do zasady kontrolowany musi być przez uprawnionego inżyniera budowlanego. Na przegląd wybiera się inżynier budowlany z branży konstrukcyjnej oraz inżynier budowlany w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Konstruktor ocenia na podstawie oględzin elementy zewnętrzne budynku, dach, elewację, kominy, schody, bramy, stolarkę okienną i drzwiową, balkony i tarasy. Wewnątrz budynku kontroluje stan ścian, sufitów, posadzek oraz stolarkę. Inżynier z branży sanitarnej odpowiada za przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj. instalacja kanalizacyjna, separatory zanieczyszczeń, urządzenia do gromadzenia odpadów, instalacje zaopatrzenia w wodę, ogrzewanie, instalację przeciwpożarową. Kolejnym elementem przeglądu sanitarnego jest sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, skuteczności wentylacji. Instalacja gazowa, czyli piece i ich podłączenie również wymaga kontroli instalatora. W wyniku przeprowadzonej kontroli inżynierowie mogą stwierdzić nieprawidłowości, które przedstawiane są w dokumentacji fotograficznej dołączonej do protokołu z przeglądu. Inżynierowie podczas oględzin budynku sporządzają notatki, robią zdjęcia na podstawie których sporządzą później protokół pokontrolny. W sytuacjach realnego zagrożenia zespół inżynierów udziela informacji klientowi/ właścicielowi/ zarządcy od razu na miejscu kontroli.

Sytuacje o których mowa powyżej, nie zdarzają się jednak często. Świadomość właścicieli i zarządców budynków co do obowiązkowych kontroli jest coraz większa, co za tym idzie, dbałość o bieżące naprawy zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter