Przeglądy przeciwpożarowe budynków.

Grażyna Goździewska

Utworzony 8 września 2021

Zaproś na swój obiekt strażaka!

Dlaczego trzeba wykonywać kontrolę PPOŻ?

Najczęstszym zagrożeniem dla obiektu budowlanego jest wybuch pożaru. Ważne jest, żeby w odpowiednio szybkim czasie wykryć to niebezpieczeństwo, skutecznie opanować pożar i przeprowadzić ewakuację budynku. Systemy bezpieczeństwa pożarowego stanowią niezbędne wyposażenie każdego obiektu.

W obiektach montuje się specjalistyczne czujniki i detektory (np. dymu), sygnalizatory (np. dźwiękowe) oraz sprzęty i instalacje wykorzystywane w walce z pożarem (w tym gaśnice, hydranty i systemy oddymiania). Systemy i sprzęty te, żeby sprawnie służyły przeprowadzeniu akcji ratunkowej w razie wybuchu pożaru, muszą działać prawidłowo i być poddawane kontrolom.

Systemy służące bezpieczeństwu pożarowemu obiektu podlegają regulacjom zapisanym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

To samo rozporządzenie mówi również, że przeglądy należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta lub zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami. Mamy prawny obowiązek sprawdzać, testować, poddawać przeglądom technicznym i konserwacji, wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producenta.

Kontrole sprzętów i instalacji PPOŻ nie mogą być jednak rzadsze niż raz w roku. Przeprowadzanie przeglądów to też wymóg ze strony ubezpieczycieli, dlatego istotne jest posiadać udokumentowany przegląd PPOŻ – w tym celu sporządza się specjalny protokół i adnotację w książce eksploatacji.

Warto zwrócić uwagę, że przestrzeganie częstotliwości kontroli stanu urządzeń PPOŻ (wymaganej przez firmę, która je wyprodukowała) jest obowiązkiem administratora lub właściciela budynku.

www.pbiobiekty.pl

Czy wiesz, jak często kontrolować swoją gaśnicę?

Terminarz przeglądów PPOŻ

  • Gaśnice i sprzęt gaśniczy – obowiązkowa kontrola gaśnic co najmniej raz na rok lub częściej wedle zaleceń producentów oraz wymiana środka gaśniczego co 5 lat;
  • Systemy hydrantów – przynajmniej raz na rok przegląd hydrantów i przeprowadzenie kontroli ciśnienia w wężach co 5 lat;
  • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego – poddawane aktualizacji; co najmniej raz na 2 lata;
  • Systemy oddymiania z wykorzystaniem klap dymowych, okien oddymiających – 2 razy w roku, zgodnie z zaleceniami producentów systemu;
  • Systemy sygnalizacji pożaru (SAP) – 2 do 4 razy w roku w zależności od wymagań producenta;
  • Drzwi i bramy przeciwpożarowe – przynajmniej raz na rok;
  • Oznakowanie bezpieczeństwa – na bieżąco;
  • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przynajmniej raz na rok;
  • Oświetlenie awaryjne – przynajmniej raz na rok.

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter