Wszystko co trzeba wiedzieć o Świadectwie Kwalifikacji Energetycznej

Michał Pawelec

Utworzony 22 lutego 2023

Czym jest świadectwo kwalifikacji energetycznej?

Świadectwo kwalifikacji energetycznej to dokument zawierający informacje o charakterystyce energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego. Jest to dokument obowiązkowy w Polsce przy sprzedaży, wynajmie lub dzierżawie nieruchomości. W świadectwie kwalifikacji energetycznej zawarte są informacje na temat zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w danym budynku lub lokalu mieszkalnym. Na podstawie wyników badań, certyfikat określa również możliwe do zastosowania środki poprawiające efektywność energetyczną, takie jak np. izolacja termiczna, wymiana okien, modernizacja instalacji grzewczej itp. Świadectwo kwalifikacji energetycznej ma na celu ułatwienie oceny zużycia energii przez budynki oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Świadectwo jest ważne przez 10 lat od daty wydania.

Od kiedy obowiązuje nas świadectwo kwalifikacji energetycznej?

Obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji energetycznej został wprowadzony w 2006 roku, jednak wtedy dotyczył on tylko budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej większej niż 1 000 m2. W kolejnych latach wprowadzano stopniowo obowiązek posiadania świadectwa również dla innych rodzajów budynków, aż w 2013 roku obowiązek ten stał się powszechny dla wszystkich rodzajów budynków i lokali mieszkalnych. Aktualnie, świadectwo kwalifikacji energetycznej jest obowiązkowe przy sprzedaży, wynajmie lub dzierżawie nieruchomości w Polsce, a jego brak grozi sankcjami finansowymi.

Co w przypadku gdy go nie posiadamy?

Wysokość kar określa Ustawa o efektywności energetycznej z 2015 roku. Kary za brak świadectwa kwalifikacji energetycznej zależą od rodzaju nieruchomości oraz od okoliczności sprawy. W przypadku budynków mieszkalnych oraz budynków niemieszkalnych do 1 000 m2 kara może wynieść od 500 zł do 5 000 zł. Natomiast w przypadku budynków niemieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 1 000 m2 kara może wynosić nawet do 200 000 zł. Warto zaznaczyć, że kary finansowe nie są jedyną konsekwencją braku świadectwa kwalifikacji energetycznej. Bez ważnego świadectwa nie można przeprowadzić czynności związanych z transakcjami nieruchomości, takimi jak sprzedaż, wynajem czy dzierżawa. Ponadto, bez świadectwa nieruchomość nie spełnia wymagań prawnych związanych z efektywnością energetyczną, co może negatywnie wpłynąć na jej wartość rynkową oraz na koszty użytkowania.

Jak uzyskać świadectwo…?

Aby uzyskać świadectwo kwalifikacji energetycznej dla własnej nieruchomości, należy skontaktować się z uprawnionym do tego specjalistą, czyli energetykiem lub audytorem energetycznym. Osoba taka powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz być zarejestrowana w bazie osób uprawnionych do wykonywania czynności w zakresie świadectw energetycznych, prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury. Proces uzyskania świadectwa kwalifikacji energetycznej polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy budynku lub lokalu mieszkalnego pod kątem charakterystyki energetycznej. W wyniku takiej analizy zostanie określony poziom zużycia energii oraz ewentualne propozycje działań poprawiających efektywność energetyczną. Warto zwrócić uwagę na to, że koszty uzyskania świadectwa kwalifikacji energetycznej zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej wielkość i stopień skomplikowania oraz ilość materiałów i czas potrzebny do przeprowadzenia analizy.

Poniżej przedstawiamy wzór świadectwa kwalifikacji: https://www.ecopol.pl/images/pdf/energetyka-wzory-swiadectw.pdf

Przeczytaj także…

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Dlaczego mobilne hale i magazyny na wynajem to dobre rozwiązanie?

Hale i magazyny na przestrzeni kilku dekad zajęły stałe miejsce, w głownie podmiejskich krajobrazach. Mijając główne arterie wylotówek z miast często widzimy billboardy krzyczące do nas: "hale do wynajęcia" albo "powierzchnia magazynowa do wynajęcia". Kolejne...

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Jaka jest różnica pomiędzy ekspertyzą a opinią techniczną?

Temat tego artykułu nawiązuje do naszej branży poprzez fakt, że zarówno opinia jak i ekspertyza dotyczą oceny stanu technicznego obiektu. O „przeglądach” pisaliśmy na naszym blogu w całej serii artykułów, o której chciałam przypomnieć: Przegląd...

0 komentarzy

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter